Zealand=> Peter Levinsky   => SWC =>Semester
Opdateret : 2022-02-01

Foreløbig plan for 'SW Konstruktion' (SWC2) Forår 2022

Litteratur:

Video:

Software:

Opgaver:

 

Obligartoriske opgaver 1 semester :

  1. Database opgave - marts uge XX
  2. Eksamens projekt ugerne 17-21
  3. Eksamen juni (foreløbige datoer 13-15)

 

ugeNr
Dato
Emner Litteratur
Almindelig tekst: skal læses,     Kursiv : Læs let,      Kursiv-grøn : Ekstra læsning / opgave
Opgaver
Demo + Løsninger :
https://github.com/rf21da2b1-1b
uge 05
31/jan-04/feb

Introduktion til faget

Brush up - classes, inheritence, exception, Razor

 

Tirsdag
De to prøve opgaver  gennemgås

C#Note (repetition)
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING I - FUNDAMENTALS s.42-71,
PROGRAMMING II – INTERMEDIATE s.76-106,
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING II – INTERMEDIATE s.117-133


Torsdag
 RazorNote:
Chapter 1-9 s.6-107 + 113-164

De to prøve opgaver. (Vagtplan, Winecooler)

Scrumboard Overview
Scrumboard#1-model klasse

Scrumborad#2-Card-layout,icons,delete

uge 06
7/feb-11/feb

Testing

Generics

Tirsdag
 C#Note 
PROGRAMMING III – ADVANCED s.262-276
Test-Note (peter Levinsky) TestCases.pdf
Slides: Testing.pdf

Torsdag
 C#note:
Further parameterisation s. 194-202 - LET: s.203-207
Slides: InterfacesGenerics.pdf

 

Scrumborad#3-UnitTest

 

 

 

uge 07
14/feb-18/feb

 

Abstract Datastructures (ADT) , rekursion

Tirsdag
C#note:
Further parameterisation s. 194-202 - LET: s.203-207
Slides: InterfacesGenerics.pdf
RazorNote:
Chapter 1-9 s.6-107 + 113-164

Torsdag
C#Note
Programming II – intermediate s.94-106 (repetition)
Slides: Datastrukturer.pdf

TræningsOpgave Interface,Abstract mm

Scrumboard#4-SavingJson-Generic

Trænings opgave ADT opgave

Ekstra C# opgaver PRO.3.1 + PRO.3.2.

uge 08
21/feb-25/feb

Collections,
equals, hashcode,
Lambda, Linq

Tirsdag
MS doc Collections: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/collections
Programming III – Advanced s.219-231

Torsdag
 C#Note:
FURTHER PARAMETERISATION s.208-215 (Let216-218)
PROGRAMMING III – ADVANCED s. 232-237 (Let: 238-241)

MS doc Equals https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.object.equals?view=netcore-3.1
MS doc HashCode https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.object.gethashcode?view=netcore-3.1
MS doc Linq: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/basic-linq-query-operations

Slides: Lambda-Linq.pdf

Scrumboard#5-detailedView
Scrumboard#6-Create-RadioButtons,CheckBoxes

 

Træning Lambda-Opgave : PARA.4
Træning Linq-Opgave : Pro 3.4, Pro 3.4a, Pro 3.4b

Scrumboard#7-Sorting-Linq

uge 09
28/feb-04/mar

Design Patterns

 

Tirsdag
C#Note
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING III – ADVANCED s.337-351
Design Patterns: https://www.dofactory.com/net/design-patterns
(Factory method, Singleton, Abstract Factory, Adaptor, Proxy)
Note i moodle -> materialer: DesignPattern
Slides: DesignPattern1.pdf

Torsdag
C#Note
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING III – ADVANCED s.352-362
Design Patterns: https://www.dofactory.com/net/design-patterns
(Observer, Template Method, Chain of Responsability, Decorator)

Slides DesignPattern2.pdf

Træning: C# opgaver: Patterns.1, Patterns.3
Ekstra Træning: C# opgaver: Patterns.2, Patterns.4

Scrumboard#8-DesignPatterns
Træning C# opgaver: Patterns.5
Ekstra Træning C# opgaver: Patterns.6

Ekstra Pizza-opgave
uge 10
07/mar-11/mar

Samtidighed - Threads / Task / Async

 

Tirsdag
   C#Note PROGRAMMING III – ADVANCED :: CPU-bound/IO-bound s.242-261
    Getting started Thread: http://www.albahari.com/threading/#_Introduction
    Thread states / life cycle: http://www.albahari.com/threading/part2.aspx#_ThreadState
    Microsoft Concepts https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/async/

Slides: Concurrency.pdf

Torsdag
 C#Note PROGRAMMING III – ADVANCED :: CPU-bound/IO-bound s.242-261 - Fortsat

 

Opgaverne Pro3.6 + Pro3.7

Opgave Pro3.7B <- Kilk her

Scrumboard#9-States-OpdaterUserStory
Scrumboard-extra Repetiion TeamMembers

uge 11
14/mar-18/mar

Program documentation

 

Razor to Database architecture

Tirsdag
  Insert XML Comments https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/codedoc
 Corey's Tutorial: How to Comment & Document Your Code (video)
 Download Doxygen :(windows https://sourceforge.net/projects/doxygen/files/snapshots/) andre OS (http://www.doxygen.nl/download.html)
 How to use doxygen : http://www.doxygen.nl/manual/starting.html

Slides:: Kommentarer.pdf

Onsdag !!!
Razor Note 2 - Kapitel 5 ss.89-107

MS C# ref:


Scrumboard#10-Kommentarer

 ConsoleApplikationTilDatabase

 


uge 12
21/mar-25/mar

Razor to Database architecture

 

Tirsdag
Razor Note 2 - Kapitel 5 ss.89-107

MS C# ref:

Torsdag
           Karrieredag 8:15-12 m/kaffe+frokost
 

Scrumboard#11-UserStoryServiceDatabase

 

 

uge 13
28/mar-01/apr

Azure (MS cloud)

Advanced Razor Pages

EntityFramework

Tirsdag
Azure
    Azure Developing Tool http://adt.zealand.dk/
    How to create a Database https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/single-database-create-quickstart?tabs=azure-portal

Torsdag
 Razor Note 2 - Kapitel 1 ss.13-18
Adaptor Patterns C#Note OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING III – ADVANCED s.345-348 

 Chapter 2: Razor Pages (side 19-52)

UserStory#12 - Authentication

EntityFramework

uge 14
04/apr-08/apr

EntityFramework

Tirsdag
 Mere Entity Framework

Torsdag
Buffer
 

Mere EntityFramework - code first

Projekt Oplæg

Projekt grupper

uge 15
11/apr-15/apr
Påske

Påske

Påske

uge 16
18/apr-22/apr

(2.påskedag)

GitHub

 

Tirsdag
 GitHub
   General: https://github.com/
   Learning Lab: https://lab.github.com/
   GitHub with VisualStudio 2019 https://visualstudio.github.com/
   Solve  Merge conflics https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/git-with-visual-studio?view=vs-2019
   Best Practise Braching https://guides.github.com/introduction/flow/

Torsdag
 
  OPSAMLING

GitHub Opgave

Database Opgave

uge 17
25/apr-29/apr

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Torsdag

Projekt-oplæg
BOOK VEJLEDNING HER

uge 18
02/maj-06/maj
Tværfaglig projekt (SWC + SWD) Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Torsdag
Projekt-oplæg
uge 19
09/maj-13/maj

(St.Bededag)
Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Torsdag

Projekt-oplæg

uge 20
16/maj-20/maj

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)


Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Mandag + Tirsdag !!!

Projekt-oplæg

uge 21
23/maj-27/maj
(kr.himmelfartsdag)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Onsdag
Demo-dag for hele klassen

Aflerering af projekt tirsdag d.24/maj - før kl 12 i wiseflow
uge 22-25
30/maj-24/jun
Eksamensplan - Wiseflow    Foreløbige datoer eksamens dage 13-15 juni