Zealand=> Peter Levinsky   => SWC =>Semester
Opdateret : 2021-02-01

Foreløbig plan for 'SW Konstruktion' (SWC2) Forår 2021

Litteratur:

Video:

Software:

Opgaver:

 

Obligartoriske opgaver 1 semester :

  1. Database opgave - marts uge 9(10)
  2. Eksamens projekt ugerne 18-22
  3. Eksamen juni (foreløbige datoer 21-23)

 

ugeNr
Dato
Emner Litteratur
Almindelig tekst: skal læses,     Kursiv : Læs let,      Kursiv-grøn : Ekstra læsning / opgave
Opgaver
Demo + Løsninger :
https://github.com/rf20da2d1-1d
uge 05
01/feb-05/feb

Introduktion til faget

Brush up - classes, inheritence, exception

Testing

Torsdag
De to prøve opgaver  gennemgås

C#Note (repetition)
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING I - FUNDAMENTALS s.42-71,
PROGRAMMING II – INTERMEDIATE s.76-106,
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING II – INTERMEDIATE s.117-133


Fredag
C#Note 
PROGRAMMING III – ADVANCED s.262-276
Test-Note (peter Levinsky) TestCases.pdf
Slides: Testing.pdf

De to prøve opgaver.

Model-klasse med Validering

Unit-test-opgave

uge 06
8/feb-12/feb

Generics

BrushUp-Razor

Torsdag
 C#note:
Further parameterisation s. 194-202 - LET: s.203-207
Slides: InterfacesGenerics.pdf


Fredag
 RazorNote:
Chapter 1-9 s.6-107 + 113-164

Interface-AbstrakteKlsser-alm Klasser
MyGenericJsonSaver

BrushUpRazor1
BrushUpRazor2
BrushUpRazor3

 

uge 07
15/feb-19/feb

BrushUp-Razor

Abstract Datastructures (ADT) , rekursion

Torsdag
  RazorNote:
Chapter 1-9 s.6-107 + 113-164

Fredag
C#Note
Programming II – intermediate s.94-106 (repetition)
Programming III – Advanced s.219-231

BrushUpRazor4
BrushUpRazor5

ADT opgave
Ekstra C# opgaver PRO.3.1 + PRO.3.2.

uge 08
22/feb-26/feb

Collections,
equals, hashcode,
Lambda, Linq

Onsdag !!!
 MS doc Collections: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/collections
MS doc Equals https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.object.equals?view=netcore-3.1
MS doc HashCode https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.object.gethashcode?view=netcore-3.1

Fredag
 C#Note:
FURTHER PARAMETERISATION s.208-215 (Let216-218)
PROGRAMMING III – ADVANCED s. 232-237 (Let: 238-241)

MS doc Linq: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/basic-linq-query-operations

Slides: Lambda-Linq.pdf

Sortering af UserStories opgave

Lambda-Opgave : PARA.4

Linq-Opgave : Pro 3.4, Pro 3.4a, Pro 3.4b

uge 09
01/mar-05/mar

Design Patterns

 

Torsdag
C#Note
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING III – ADVANCED s.337-351
Design Patterns: https://www.dofactory.com/net/design-patterns
(Factory method, Singleton, Abstract Factory, Adaptor, Proxy)
Slides: DesignPattern1.pdf

Fredag
C#Note
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING III – ADVANCED s.352-362
Design Patterns: https://www.dofactory.com/net/design-patterns
(Observer, Template Method, Chain of Responsability, Decorator)

Slides DesignPatter2.pdf

 

C# opgaver: Patterns.1, Patterns.2, Patterns.3, Patterns.4

 

 

C# opgaver: Patterns.5, Patterns.6

 

Ekstra Pizza-opgave

uge 10
08/mar-12/mar

Razor to Database architecture

Torsdag
 Razor Note 2 - Kapitel 5 ss.89-107

MS C# ref:

Fredag
 Razor Note 2 - Kapitel 1 ss.13-18
Adaptor Patterns C#Note OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING III – ADVANCED s.345-348

 ConsoleApplikationTilDatabase

 

 

  UserStoriesMedJson

uge 11
15/mar-19/mar

Azure (MS cloud)

Advanced Razor Pages

Onsdag !!!
 Azure
    Azure Developing Tool http://adt.zealand.dk/
    How to create a Database https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/single-database-create-quickstart?tabs=azure-portal

Torsdag
  Razor-page til Database (lokalt eller cloud)

 UserStoriesMedDB

Ekstra Opgaver

Ekstra UserStories

uge 12
22/mar-26/mar

Samtidighed - Threads / Task / Async

Torsdag
   C#Note PROGRAMMING III – ADVANCED :: CPU-bound/IO-bound s.242-261
    Getting started Thread: http://www.albahari.com/threading/#_Introduction
    Thread states / life cycle: http://www.albahari.com/threading/part2.aspx#_ThreadState
    Microsoft Concepts https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/async/

Slides: Concurrency.pdf

Fredag
 Fortsat Task,Async/Await
 

Opgaverne Pro3.6 + Pro3.8

Projekt Oplæg

Projekt grupper

uge 13
29/mar-02/apr

Påske

Påske

Påske

uge 14
05/apr-09/apr

Program documentation

EntityFramework

Torsdag
 Insert XML Comments https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/codedoc
 Corey's Tutorial: How to Comment & Document Your Code (video)
 Download Doxygen :(windows https://sourceforge.net/projects/doxygen/files/snapshots/) andre OS (http://www.doxygen.nl/download.html)
 How to use doxygen : http://www.doxygen.nl/manual/starting.html

Slides:: Kommentarer.pdf

Fredag
 Chapter 2: Razor Pages (side 19-52)

UserStory#11 - Lave kommentarer

EntityFramework

uge 15
12/apr-16/apr
EntityFramework

Torsdag
 Mere Entity Framework

Fredag - ingen timer

Mere EntityFramework

uge 16
19/apr-23/apr

GitHub

 

Onsdag !!!
 GitHub
   General: https://github.com/
   Learning Lab: https://lab.github.com/
   GitHub with VisualStudio 2019 https://visualstudio.github.com/
   Solve  Merge conflics https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/git-with-visual-studio?view=vs-2019
   Best Practise Braching https://guides.github.com/introduction/flow/

Torsdag
 
  OPSAMLING

GitHub Opgave

Database Opgave

uge 17
26/apr-30/apr

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Torsdag
 

Fredag - Ingen timer - St.Bededag

Projekt-oplæg

uge 18
03/maj-07/maj
Tværfaglig projekt (SWC + SWD) Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Torsdag + Fredag
Projekt-oplæg
uge 19
10/maj-14/maj
Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

ingen timer - Kr.Himmelfartsdag
Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Projekt-oplæg

uge 20
17/maj-21/maj

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)


Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Torsdag + Fredag

Projekt-oplæg

uge 21
24/maj-28/maj

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Torsdag
Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Fredag
Demo-dag for hele klassen

Projekt-oplæg
uge 22-25
31/maj-25/jun
     Foreløbige datoer eksamens dage 21-23 juni