Zealand=> Peter Levinsky   => SWC =>Semester
Opdateret : 2023-01-31

Foreløbig plan for 'SW Konstruktion' (SWC2) Forår 2023

Litteratur:

Video:

Software:

Opgaver:

 

Obligartoriske opgaver 1 semester :

  1. Eksamens projekt ugerne 17-21
  2. Eksamen juni (foreløbige datoer 12-15)

 

ugeNr
Dato
Emner Litteratur
Almindelig tekst: skal læses,     Kursiv : Læs let,      Kursiv-grøn : Ekstra læsning / opgave
Opgaver
Demo + Løsninger :
https://github.com/orgs/rf22da2b1-1b-DAT-1B-E22/repositories
uge 05
30/jan-03/feb

Introduktion til faget

Brush up - classes, inheritence, exception

Testing

 

Onsdag
De to prøve opgaver  gennemgås

C#Note (repetition)
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING I - FUNDAMENTALS s.42-71,
PROGRAMMING II – INTERMEDIATE s.76-106,
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING II – INTERMEDIATE s.117-133


Fredag
 C#Note 
PROGRAMMING III – ADVANCED s.262-276
Test-Note (peter Levinsky) TestCases.pdf
Slides: Testing.pdf

De to prøve opgaver. (Frisør, BabyGymnastik)

Model klasse med betingelser (constraints)

Testing

uge 06
6/feb-10/feb

RazorPages

Onsdag
 RazorNote:
Chapter 1-9 s.6-107 + 113-164

Fredag - design! ikke programmering

Razor Page Applikation

 

 

 

uge 07
13/feb-17/feb

 

Generics

Abstract Datastructures (ADT) , rekursion

Onsdag
C#note:
Further parameterisation s. 194-202 - LET: s.203-207
Slides: InterfacesGenerics.pdf

Fredag
C#Note
Programming II – intermediate s.94-106 (repetition)
Slides: Datastrukturer.pdf

Alm Model klasse med katalog
Generisk katalogKatalog med dictionary
Run Razor Pages med Enum-dropbox

uge 08
20/feb-24/feb

Abstract Datastructures (ADT) fortsat , rekursion Collections,

Onsdag - design! ikke programmering

Fredag
 C#Note:
PROGRAMMING III – ADVANCED s. 223-231
MS doc Collections: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/collections

Slides: Mere Datastrukturer

Seks forskellige datastrukturer

uge 09
27/feb-03/mar

equals, hashcode,
Lambda, Linq
Design Patterns

 

Onsdag
C#Note
FURTHER PARAMETERISATION s.208-215 (Let216-218)


MS doc Equals https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.object.equals?view=netcore-3.1
MS doc HashCode https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.object.gethashcode?view=netcore-3.1
MS doc Linq: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/basic-linq-query-operations

Slides: LambdaLinq.pdf

Fredag
C#Note
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING III – ADVANCED s.337-351
Design Patterns: https://www.dofactory.com/net/design-patterns
(Factory method, Singleton, Abstract Factory, Adaptor, Proxy)
Note i moodle -> materialer: Design Pattern (GRASP)

Slides: DesignPattern1.pdf

Træning Lambda-Opgave : PARA.4
Træning Linq-Opgave : Pro 3.4a, Pro 3.4b
SommerHus - razorPages filtrering

Træning: C# opgaver: Patterns.1, Patterns.3
Ekstra Træning: C# opgaver: Patterns.2, Patterns.4

uge 10
06/mar-10/mar

Design Patterns fortsat

 

Onsdag
C#Note
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING III – ADVANCED s.352-362
Design Patterns: https://www.dofactory.com/net/design-patterns
(Observer, Template Method, Chain of Responsability, Decorator)

Slides DesignPattern2.pdf

Fredag
Razor Note 2 - Kapitel 5 ss.89-107

MS C# ref:

Træning C# opgaver: Patterns.5
Ekstra Træning C# opgaver: Patterns.6
SommerHus - razorPages filtrering2 - radio/checkbox

Database Opgave i C# Console App

uge 11
13/mar-17/mar

 

Razor to Database architecture

Onsdag
Razor Note 2 - Kapitel 5 ss.89-107 fortsat ...

Fredag

I har Jakob - vi har byttet - da jeg er sendt til Odense

SommerHus - med database

uge 12
20/mar-24/mar

Razor to Database architecture
Sorting mm.
Authentication / cookies,sessions

 

Tirsdag
Ja I har programmering i dag (byttet med Jakob)
Sorting (ICompare) C#Note: FURTHER PARAMETERISATION p.203-206
MSDN: IComparable
MSDN: IComparer
Microsoft docs: Use the IComparable and IComparer ...

OnsdagSortering
Basic Sorting Algorithms In C#
C#Note: Programming III – Advanced p.219-223
Wiki Big O

FredagAuthentication (login systemer)
MSDN : HTTP oversigt
MSDN : Lille video
Cookies : Wiki Cookie
Sessions : Wiki Sessions

MSDN RazorPages: Sessions i RazorPages MSDN RazorPages: Cookies i RazorPages

Extra opgave View

SommerHus - sortering

SommerHus - sortering#2

 

SommerHus - Login med session

uge 13
27/mar-31/mar


Program documentation
Samtidighed - Threads / Task / Async

Onsdag
  Insert XML Comments https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/codedoc
 Corey's Tutorial: How to Comment & Document Your Code (video)
 Download Doxygen :(windows https://sourceforge.net/projects/doxygen/files/snapshots/) andre OS (http://www.doxygen.nl/download.html)
 How to use doxygen : http://www.doxygen.nl/manual/starting.html

Slides: Kommentarer.pdf

Fredag
C#Note
   C#Note PROGRAMMING III – ADVANCED :: CPU-bound/IO-bound s.242-261
    Getting started Thread: http://www.albahari.com/threading/#_Introduction
    Thread states / life cycle: http://www.albahari.com/threading/part2.aspx#_ThreadState
    Microsoft Concepts https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/async/

Slides: Concurrency.pdf

 

Bar lagersystem - kommentarer (+ test)

 

Pro 3.6 (CrossTalk) og Pro 3.7 (NumericalPi)

uge 14
03/apr-07/apr
Påske Påske Påske
uge 15
10/apr-14/apr

(2.påskedag)

EntityFramework

Onsdag - design! ikke programmering

Fredag  Mere Entity Framework
 

Bar opgave med entity framework
uge 16
17/apr-21/apr

GitHub

 

Onsdag
 GitHub
   General: https://github.com/
   Learning Lab: https://lab.github.com/
   GitHub with VisualStudio 2022 https://visualstudio.github.com/
   Learning Githubhttps://learn.microsoft.com/da-dk/visualstudio/version-control/?wt.mc_id=visualstudio_vscomwebsite_webpage_cnl&view=vs-2022
   Solve  Merge conflics https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/version-control/git-with-visual-studio?view=vs-2022
   Best Practise Braching https://guides.github.com/introduction/flow/

Fredag
 
  OPSAMLING

Projekt

uge 17
24/apr-28/apr

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Fredag

Projekt
BOOK TID

uge 18
01/maj-05/maj
(st.bededag)
Tværfaglig projekt (SWC + SWD) Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Onsdag
Projekt
uge 19
08/maj-12/maj

(St.Bededag)
Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)
Mandag

Projekt

uge 20
15/maj-19/maj
(kr.himmelfartsdag)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)


Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Mandag

Projekt

uge 21
22/maj-26/maj

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)


Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Mandag

Projekt

uge 22
29/maj-02/juni
(pinse)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Onsdag
Demo-dag for hele klassen

Aflerering af projekt tirsdag d.30/maj - før kl 12 i wiseflow
uge 23-26
05/jun-30/jun
Eksamensplan - Wiseflow    Foreløbige datoer eksamens dage 12-15 juni