Zealand=> Peter Levinsky   => SWC =>Semester plan
MODULE PLAN
Opdateret : 2021-08-24

Foreløbig plan for 'SW Konstruktion' (SWC) Efterår 2021

Generelle oplysninger se moodle-rum

Litteratur:

 

Opgaver:

 

Obligartoriske opgaver 1 semester :

  1. Studie-starts prøve - september uge 38
  2. Tema opgave uge 43 (der er en række delafleveringer 38, 40, 41)
  3. 1 Semester projekt ugerne 48-50
  4. 1 Semester prøve - januar uge 3
  5. Desuden findes en opgave (BusinessCase) i SWD fagelemenetet Virksomheden ugerne 45

 

ugeNr
Dato
Emner Litteratur
Almindelig tekst: skal læses,     Kursiv : Læs let,      Kursiv-grøn : Ekstra læsning / opgave
Opgaver
Demo + Løsninger :
https://github.com/rf21da2b1-1b
uge 35
30/aug-3/sept

Intro til Uddannelsen

Intro til Faget SWC (programmering) og de værktøjer vi benytter

 

Onsdag
 Generel Intro


Fredag
 Introduktion til SWC
  C#N Getting started
  Værktøjer og Materialer

 

Installering af VisualStudio 2019 Enterprise

uge 36
06-10/sept

Introduktion til programmering

Hvordan fungerer en computer

Grundliggende Programming

Tirsdag
   Introduktion til programmering   

Onsdag
 C#Note: s. 1-35

.Net Core Programmer: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/introduction

Slides: https://docs.google.com/presentation/d/1qF8C2ZkpBhDJpg306QtZfQjT-R3k1HLomv5pSxX3tdA/edit#slide=id.p41

Video
Kort Hvad er en CPU https://www.youtube.com/watch?v=zTxYNGUqMMk
Hvordan arbejder en CPU https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA
Hvordan fungerer RAM https://www.youtube.com/watch?v=PVad0c2cljo

Get.1 i exercise set

Simpel aritmetik

Pro1.1 + Pro1.2

uge 37
13-17/sept

Object-Oriented Programming - Part I - Forts

Tirsdag
   Ingen timer

Fredag
  C#N programmering s.36-41

Pro.1.2-pro1.4

 

uge 38 
20-24/sept

Object-Oriented Programming - Part I

Mandag
    StudieStarts prøve
  

Tirsdag
    .Hyttetur - se i teams

Fredag
   C#N note Object-Oriented Programming I s.42-73
                   Læs let s.74-75

Studie Startsprøve

OOP 1.1-OOP 1.4

Lav din egen simple klasse

 

uge 39 
27/sept-1/okt

Studie teknik

Programming - Part II
IF-statemets

        Studie Teknik

Tirsdag
   C#N Note:Programming II s.76-84

Temaopgave : - UML I klassediagram - se nærmere i moodle (mandag)

 


uge  40 
04-08/okt

Programming - Part II - Forts

Loops
Datastructures

Tirsdag
   C#N Note:Programming II s.76-84

Fredag
       C#N Note:Programming II s.85-101midt

Temaopgave : - UML II klassediagram - se nærmere i moodle

Pro 2.1- pro 2.3 (if mm)

Pro 2.4-Pro 2.7 (loops)

Pro 2.8-Pro2.10 (list)

tænke opgave i IF ( PDF | docx)       vejl: løsning

uge  41 
11-15/okt

Programming - Part II - Forts

DRY-principles

Tirsdag
   C#N Note:Programming II s101mid-116t

Fredag
    Opsamling

Opgave i Menu-dialog

tænke opgave i Loops ( PDF | docx)       vejl: løsning

Pro 2.11-Pro2.13 (dictionary)
extra Pro 2.14-Pro2.15


uge 42 
18-22/okt
  Efterårsferie
Efterårsferie

Efterårsferie 
uge 43 
25-29/okt 

OO-programmering II

Inheritence (arv)

Tirsdag
   C#N Note 117-120

Fredag
   C#N Note 121-128

Temaopgave : - UML III klassediagram - se nærmere i moodle

OOP 2.1 + OOP2.2

 

OOP 2.3 - OOP 2.5

 

uge 44 
01-05/nov

OO-programmering II

Exceptions

Tirsdag - ingen undervisning

Fredag
   C#N Note s 129-133

 

OOP 2.8

Simple Klasse med exception

 

uge 45 
08-12/nov

Test & UnitTesting

GUI-Programmering - fredag og frem

intro Razor,Build your first application

Razor Pages architecture

Tirsdag
   Sommerville + Bogens - Slides (som Charlotte)
   Slides  (Charlottes) 
   Slides: Gynge i træ       Test-intro (Peter)
        
   C#N Note s 262-276
   Note Peter: Testing  

Fredag
  Razor Note: chap 4-6

Unit-test

Aflevere Temaopgave UML III i wiseflow

RazorPage1.0

 

uge 46 
15-19/nov

Model binding                    

Tirsdag
  Razor Note: chap 7 + 10

Fredag
  Razor Note: chap 8 (ikke s 108-113 !! dvs. fra start af kap. til Datavalidering skal IKKE læses)

RazorPage2.0 - Part1 + Part2

RazorPages3.0

SimpelScrumboard-del1
SimpelScrumboard-del1

uge 47 
22-26/nov

ASP.NET CORE (GUI)             

Tirsdag
   Razor Note: chap 9+11

Fredag
  Opsamling

Download Git for Visual Studio: https://visualstudio.microsoft.com/vs/github/
Git til Visual Studio: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/version-control/git-with-visual-studio?view=vs-2022

Generelt og version styring: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/version-control/?view=vs-2019

RazorPage5.0 - Part1 + Part2

RazorPage6.0 - Part1 + Part2

RazorPages4.0
uge 48
29/nov-3/dec

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Fredag
Projekt-oplæg
uge 49 
06-10/dec
Tværfaglig projekt (SWC + SWD) Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Fredag
Projekt-oplæg
uge 50
13-17/dec  
Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Fredag
(DEMO DAG)

Projekt-oplæg

 

uge 51-4
20/dec-28/jan
     Foreløbige datoer 1 semester færdighedsprøve ??? Januar

Repetitions opgaver til prøve i januar:

Big Mamma (pizzaria) UML1-3
Media System
Fartkontrol.pdf
Træningsopgave.docx