ZiBaT  => Peter Levinsky  => SWD-2.sem  => Semester plan 
Semester Plan
Software Design 2.semester
Updated :  2018-01-29

Foreløbig plan for 'Software Design' 2. semester forår 2018
Der kan komme ændringer

UgeNo
Dato
Emne Litteratur
Læse vejledning: 1) Kursiv er ekstra læsning, hvis du vil fordybe dig 2) Ved LARMAN er fed skrift nyt i forhold til 1 semester
Opgave
Demo + løsninger - fortsætter med github fra 1.sem.:
https://github.com/ro17da2a1-1a
Uge 05
29/1

Mandag: Ingen undervisning i SWD

Torsdag:

Intro og opsamling.

Oprette Azure (microsoft-cloud) konto (step-by-step-demo)

  Opret Azure konto, samt Database
Uge 06
05/2

Mandag:
Generelt Database + normalisering + oprette tabeller (DDL)

Torsdag:
Projekt-relateret - Oprette Azure konto
- Min første database i Azure

DATABASE1: kap 1, kap 2, kap 8 (læs meget let kap 7)
Slides Database + Normaliseringer

Create tabel : https://www.w3schools.com/sql/sql_create_table.asp
Create tabel tutorial: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/lesson-1-2-creating-a-table

Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql

Eksempel på Opret Tabeller og Indsæt data
Uge 07
12/2

Mandag:
Forespørgsler til databasen (DML)

Torsdag:
Projekt-relateret - Normalisere + oprette Hotel Database

DATABASE1: kap 3

Kig specielt på disse:
SQL - select: https://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp
SQL - where: https://www.w3schools.com/sql/sql_where.asp
SQL - And/Or: https://www.w3schools.com/sql/sql_and_or.asp
SQL - Like: https://www.w3schools.com/sql/sql_like.asp
SQL - Join: https://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp
SQL - Min/Max: https://www.w3schools.com/sql/sql_min_max.asp
SQL - Order: https://www.w3schools.com/sql/sql_orderby.asp

SQL - INSERT: https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp
SQL - DELETE: https://www.w3schools.com/sql/sql_delete.asp
SQL - UPDATE: https://www.w3schools.com/sql/sql_update.asp

Generelt SQL: https://www.w3schools.com/sql/
Ekstra DATABASE1 kap 10

Opgave i database (Hotel)
Uge 08
19/2

Mandag:
Programmere adgang til database
Design Pattern (Adapter/Facade)

Torsdag:
Projekt-relateret - Lav en REST til Hotel-databasen

LAR: kap 26, ss. 436-438 + 461-463

MS SQL-connect: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlconnection(v=vs.110).aspx#Anchor_8

Note: Hvordan laver jeg en rest service (http, net(ip,port), asp.net,web-api)

Fiddler4 - download her      Postman - Download her

reference SqlConnection: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlconnection(v=vs.110).aspx
reference SqlCommand: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlcommand(v=vs.110).aspx

Opgave How to create DB-forbindelser (Trin 7)

Opgave Opret REST-service (Trin 8)

Uge 09
26/2

Mandag:
Database samtidighed

Torsdag:
Projekt-relateret - Færdiggør Hotel database opgaven

DATABASE2: kap 20 ss.572-597 øverst

MS SQL Transaction: https://msdn.microsoft.com/da-dk/library/system.data.sqlclient.sqltransaction(v=vs.110).aspx

reference transaction: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5ha4240h(v=vs.110).aspx
reference isolation-level: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.isolationlevel(v=vs.110).aspx

 
Uge 10
05/3

Mandag:
UP generelt
- processen
- prototyper

Torsdag:
Projekt-relateret - kommer...

LAR: Kap 1-2 + læs let kap 40

Upedu Oversigt: http://www.upedu.org/
Fronter :: C.Floyd Eksperimenter

Video - måske godeat se:
* Unified Process (knap 9 min.): https://www.coursera.org/learn/software-processes-and-agile-practices/lecture/taVdK/2-2-3-unified-process
* prototyper (knap 15 min): https://www.coursera.org/learn/software-processes-and-agile-practices/lecture/UhZx3/2-2-4-prototyping
(kommentar
   illustrative, explorative => Floyd::Explorative,
    throwaway => Floyd:experimental,
   incremental,evolutionary => Floyd::Evolutionary)

referencer UP wiki: https://da.wikipedia.org/wiki/Unified_Process
reference ekstra materiale: understanding the Unified Proccess http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=32

Begreber databaser og UP

Opgave program der benytter REST (Trin 10)

 

En mulig løsning

Uge 11
12/3

Mandag:
Kvalitets Faktorer
Beskrivelse af 2 sem. eksamensprojekt

Torsdag:
Projekt-relateret
- teamarbejde,projektteam
- danne grupper

LAR: kap 5.4 ss.56-57 + kap 7 s.101-109

Kvalitetsfaktorer :: Software Quality Models (1-1.4.3 - læs let 1.3)
Kvalitetsfaktorer :: Læs Let ISO-model :: ISO/IEC 25010 : Software Product Quality

Kvalitets faktorer : Slides

Fronter :: The Team (torsdag)

Opgave Kvalitetsfaktorer
Uge 12
19/3

Mandag:
Intro eksamensprojekt
UP-Inception:
Business Generation Model Canvas

Tirsdag:
UP-Inception:
Business Case

Torsdag:
Projekt-relateret - Business Analyse

Eksamens Projekt oplæg (Projekt oplæg)

Fronter: Business Generation Model Canvas
Fronter Læs Let:
swot: swot-analyse.pdf
5forces: Project Management kap 2.4 s. 24-27 midt
ValueChain:  ValueChain.pdf 


Slides (BizzAnalyse | ModelCanvas)

Fronter: Project Management kap 1 + kap 3
Fronter: læs let Project Management kap 2

Projekteablering
en Ramme beskrivelse

Et eksempel til inspiration

Uge 13
26/3
Easter

Easter

Easter

Uge 14
02/4 *)

Mandag: Påske

 

Torsdag:
UP-Inception:

Risiko analyse
Vision

Projekt-relateret - Gruppe kontrakt

Upedu: software development plan -> svarer lidt til projekt etablering
Upedu:: iteration plangantt-chart
Upedu: risk list 

Upedu: Vision Statement
Upedu: Vision Template (pdf | docx)
Upedu: Management generelt

Trello: https://trello.com/

 
Uge 15
09/4

Mandag:
GUI (+ Mock up)

Torsdag:
Projekt-relateret - Inception fasen (projekt-etablering, Bizz Analyse mm)

prototype on paper (https://www.microsoft.com/da-dk/store/p/pop-prototyping-on-paper/9wzdncrdjp7z)forskellige muligheder https://marvelapp.com/features/

10 heuristikker om godt GUI-design (http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/)

Windows GUI design guides

Slides: Gui

Aflevere projektetablering
Uge 16
16/4

Mandag:
UseCase Model

  • UseCase
  • UseCase Diagram
  • System Sekevens Diagam
  • Operational Contract

Torsdag: undervisning i SWC(programmering)

LAR kap 6, 10, 11
LAR læs let kap 7, 30, 32

Eksempel: Fully Dressed Template ( pdf | docx )

 
Uge 17
23/4 **)
Ingen undervisning i SWD Ingen undervisning i SWD Ingen undervisning i SWD
Uge 18
30/4

Onsdag:
- iteration

Torsdag:
Projekt-relateret - Sekvensdiagram

Note om iteration (docx)

LAR kap 15, 17
LAR læs let kap 25

 

Arbejde med eksamens projekt

Uge 19
07/5 ***)

Mandag:
Projekt-relateret - Design Klasse Diagram

Onsdag:
Projekt-relateret -

Torsdag: Kr.Himmelfartsdag

LAR kap 16

Arbejde med eksamens projekt
Uge 20
14/5

Mandag:
Projekt-relateret -

Torsdag:
Projekt-relateret - Test cases

Fronter Test: UPEDU kapitel 7
Note om test : Test Cases og UnitTest
Arbejde med eksamens projekt
Uge 21
21/5 ****)

Mandag: Pinse

Torsdag:
Projekt-relateret -

  Arbejde med eksamens projekt
Uge 22
28/5

Mandag:

 

Torsdag:
Projekt-relateret -

Præsentation: Note
    Slide ( pptx )

Arbejde med projekt

Aflevering af projekt onssdag d. 30.5 inden kl 11:00 i Wiseflow.

Fredag d. 1.6. Afslutning (fælles demo dag)

Uge 23-25
05/5-19/6

Spørgetime 14/juni 9-12

Eksamen: 18/Juni

Eksamens Pensum Eksamens rækkefølge

Days of odd holidays:

*)    Monday free   --  2nd Easterday 
**)  Friday free       --  kind of all saints day (dk-"store bededag")
***) Thursday and Friday free   -- Ascension Day (dk- "kr. himmelfartsdag")
****) Monday free  --  White Monday (dk - "Pinsedag")