Zealand=> Peter Levinsky   => SWC =>Semester plan
MODULE PLAN
Opdateret : 2023-08-24

Foreløbig plan for Programemring - 'SW Konstruktion' (SWC) Efterår 2023

Generelle oplysninger se moodle-rum

Litteratur:

 

Opgaver:

 

Obligartoriske opgaver 1 semester :

  1. Studie-starts prøve - september uge 38

Desuden vil der være en række afleveringsopgaver, projekter mm.

ugeNr
ø Dato
Emner Litteratur - læs dette til dagen
Almindelig tekst: skal læses,     Kursiv : Læs let,      Kursiv-grøn : Ekstra læsning / opgave
Opgaver - løses først i klassen på dagen
Demo + Løsninger :
https://github.com/orgs/rf23da2b1-1b/repositories
uge 35
28/aug-1/sept

Intro til Uddannelsen

Intro til Faget SWC (programmering) og de værktøjer vi benytter

 

Fredag
 Introduktion til SWC
  C#N Start-> Start ss.2-21
  Værktøjer og Materialer

 

uge 36
04-08/sept

Onsdag - Rusdag

Introduktion til programmering

Hvordan fungerer en computer

Grundliggende Programming

Tirsdag
Introduktion til faget Software Construction - Programmering 

Onsdag

   Rusdag - fælles arrangement for klassen (fra 9- 20(21))

Fredag
Slides:ComputerEnvironment-mm

Greenfoot: https://www.greenfoot.org/door
Greenfoot dokumentation: https://www.greenfoot.org/doc

Video
Hvordan et program afvikles i en CPU (kort): https://www.youtube.com/watch?v=FRCXF1Sak7s
Hvordan et program afvikles i en CPU (lang): https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Mv2XQgpbTNE
Kort Hvad er en CPU https://www.youtube.com/watch?v=zTxYNGUqMMk
Hvordan arbejder en CPU https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA
Hvordan fungerer RAM https://www.youtube.com/watch?v=PVad0c2cljo

Install Greenfoot : https://www.greenfoot.org/download

Opgaver i Greenfoot - Tutorials 1- 6
Start her med tutorial 1

uge 37
11-15/sept

Programming - Part I

Tirsdag
  C#N Start-> Start ss.2-21
  C#N Prog01-> Introduction, data typer ss.2-7

.Net Core Programmer: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/introduction

Torsdag
  C#N Prog01-> Introduction, data types, variables,arithmetic, code quality, screen output, Logic ss.2-16

   Studie-teknik (i Jakobs timer fredag)

 

Exercises: Start->Start.1 (s.22)

Simpel aritmetik

Exercises: Prog01->Pro.1.1+Pro1.2 (s.20-21)

Exercises: Prog01->Pro.1.3 (s.22)

uge 38 
18-22/sept

Ingen timer i programmering

 

 

uge 39 
25-29/sept

Programming - Part I

logik mm.

Tirsdag
    C#N Prog01-> logic, functions, pre-oo programming ss.8-20

Exercises: Prog01->Pro1.4 (s.23)

uge  40 
02-06/okt

Object-Oriented Programming - Part I
Klasser og objekter

Programming - Part II
If-statements

Tirsdag
   C#N OOProg01-> Introduction,The Object concepts ss.3-27

Torsdag
C#N OOProg01-> Class Definitions, mm ss.28-39     

Fredag
C#N Prog02-> Conditional Statements ss.3-14
Intro til UML- opgave 1

Tirsdag
Exercises: OOProg01->OOP.1.1 + OOP.1.2 (s.40-41)
Torsdag
Exercises: OOProg01->OOP.1.3+OOP1.4 (s.42-43)

Fredag
UML opgave del 1

uge  41 
09-13/okt

Programming - Part II - Forts
IF, Loops, datastrukturer og DRY-princippet

Tirsdag
C#N Prog02-> Conditional Statements ss.3-14

Torsdag
C#N Prog02-> Repeatition Statements ss.15-20

Fredag
C#N Prog02-> Datastructures, Debugging, Code quality ss.21-46

 og opsamling

Tirsdag
Exercises: Prog02->Pro.2.1+Pro2.2 (s.47-48)

Exercises: Prog02->Pro.2.5 (s.51)

Torsdag
Opgaver fortsat fra tirsdag
Exercises: Prog02->Pro.2.3 + Pro2.4 + Pro.2.6 + Pro2.7(s.49-50 + 52-53)

Fredag
Exercises: Prog02->Pro.2.8-2.12 (s.54-58) (list, dictionary)
extra Exercises: Prog02->Pro 2.13-Pro2.15 (s.59-61)
Begreber ( PDF | docx)

uge 42 
16-20/okt
  Efterårsferie
Efterårsferie

Efterårsferie 
uge 43 
23-27/okt 

Object-Oriented Programmering - Part II
Inheritence (arv)
Exception

Tirsdag
Repetition + Datastruktur (Dictionary)

Torsdag
C#N OOProg02-> Introduction, Inheritance ss.3-15

Fredag
C#N OOProg02-> Exception ss.16-20
Opsamling

Begreber ( PDF | docx)
tænke opgave i IF ( PDF | docx)   -> vejl: løsning se moodle
tænke opgave i Loops ( PDF | docx)   -> vejl: løsning se moodle


Exercises: OOProg02->OOP 2.1 + OOP2.2 (s47-48)

Exercises: OOProg02->OOP 2.3 - OOP 2.4 (s49-50)

ekstra: UML opgave del 2

uge 44 
30/okt-03/nov

Mini projekt (2 uger) - GUI-Programmering - Razor-pages

Mandag
Opstart mini-projekt (grupper)
Hvad er et Razor Page applikation?
Razor Note: chap 4-6

Download Git for Visual Studio: https://visualstudio.microsoft.com/vs/github/
Git til Visual Studio: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/version-control/git-with-visual-studio?view=vs-2022 Til MAC-brugere der anvender Rider: https://www.jetbrains.com/help/rider/GitHub.html

Generelt og version styring: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/version-control/?view=vs-2019

Tirsdag
Razor Pages chap 7

Torsdag
Razor Pages chap 8 kun fra Data Validation ca 5 skærm sider inde i kapitlet
Razor Pages chap 10

Fredag
Razor Pages chap 9

Lille Projekt - Big Mama som Razor Pages

uge 45 
06-10/nov

Mini projekt (2 uger) - GUI-Programmering - Razor-pages - fortsat

Mandag
Razor Pages chap 11

Tirsdag
projekt + lidt sjov (kommer)
Lidt sjov med bootstrap

Torsdag
Lidt forskelligt html-sjov

Fredag
laver projekt færdigt
Fremlægger projekt i klassen

Video Opret en razor Page

uge 46 
13-17/nov

 

Torsdag
Gør projekttet færdig
Præsenter projekt i klassen

 UML1-opgave afleveres mandag d. 20/11 kl 14
uge 47 
20-24/nov

??? - noget I gerne vil have igen

Tirsdag
buffer

Torsdag
buffer

uge 48
27/nov-1/dec

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Torsdag
Projekt-oplæg
uge 49 
04-08/dec
Tværfaglig projekt (SWC + SWD) Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Torsdag
Projekt-oplæg
uge 50
11-15/dec  
Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tirsdag + Torsdag + Fredag

Projekt-oplæg

 

uge 51
18-21(22)/dec  
Tværfaglig projekt (SWC + SWD)

Tværfaglig projekt (SWC + SWD)
Tirsdag
Torsdag
(DEMO DAG)

Projekt-oplæg

 

uge 52-4
25/dec-26/jan
     Foreløbige datoer 1 semester færdighedsprøve 22-23 Januar (se plan )

Repetitions opgaver til prøve i januar:

Eksempel1

Eksempel2

Eksempel3

Eksempel4

Træning