Zealand=> Peter Levinsky   => TEK =>Semester
MODULE PLAN
Opdateret : 2021-08-24

Foreløbig plan for 'Teknologi' Efterår 2021

Litteratur:

Software:

Arkitektur oversigt:     Tegning

Obligartoriske opgaver 3 semester (programmering og teknik):

  1. TCP opgave med brug af dll plus noget fra programmering- september uge 39
  2. Prøve eksamen - oktober uge 44
  3. Tværgående projekt med alle tre fag - ugerne 47-50
  4. Prøve eksamen - december uge 51

 

Eksamen | Eksamens rækkefølge (se wiseflow) | Pensum

 

ugeNr
Dato
Emner Litteratur
Almindelig tekst: skal læses,     Kursiv : Læs let,      Kursiv-grøn : Ekstra læsning / opgave
Opgaver
Demo + Løsninger :
https://github.com/rf20da2c3-3c
uge 35
30/aug-3/sep

Introduktion faget (5 lagsmodel)

Mit første Socket program net-program

Mandag
CN  kap 1:     intro   pp. 31-64

Video vises i klassen:  short movie of network        

Slides: ch1-intro,   ch1-History

Torsdag 
CN  kap 1:    protocol  pp. 77-84

TCP-programmering:
 Socket programming - Skim-tekst: CN kap 2:     kap 2.7.2 pp.189-195

 Server site - TCPListener: system.net.sockets.tcplistener
 Client site - TCPClient: system.net.sockets.tcpclient


Nyttige værktøjer til semestret
(wireshark, postman, fiddler, sockettest)

Mit første Socket program

Concurrent TCP Server

uge 36
06-10/sept

TCP programmering fortsat - herunder concurrent TCP server

Introduktion Applikation Layer + HTTP

 

Mandag
 TCP-Programmering fortsat

Concurrent server:
  Per Laursen Note om delegates pp. 214-216
  MS reference delegates : delegates

 
 Per Laursen Note om Task pp.244-249
  MS reference task: Task  

 

Onsdag ingen undervisning i teknik

Torsdag
CN kap 2:   kap 2.2 pp.125-138,     læs let   intro/http pp. 111-125 + 138-146
  Tek-Programmering + lidt json/XML
  Json : https://www.json.org/

   C# how to Json: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/serialization/system-text-json-how-to?pivots=dotnet-5-0

 

More TCP programming

TCP med json

MiniChat server For funny
SimpleWebServer for the really fast and advanced

uge 37
13-17/sept

Introduktion REST,

Brug andres REST-API, URI Design, Design egen REST-Service

HACKERTON Starter

Mandag - ingen undervisning i teknik (hele dagen er SystemUdvikling)

Onsdag
 Peter Levinsky Note om REST  
      
 Oswago Universitet RESTful Service Best Practices p. 1-17,    [let] Oswago Universitet Note om REST p. 18-40

Torsdag
 Tek-Programemring - Rest Services (basale)
  Rest & HTTP

Slides: HTTP

 

URI design

RESTServcice#1-simple

RESTServcice#2-advanced

Obligatorisk aktivitet - Opgave -
samme som i programmering

uge 38
20-24/sept

Obligatorisk aktivitet - opgave

Mere REST-Service

INNODAYS onsdag-fredag

Mandag
  Tek-programmering (queries, status codes)

Torsdag - Ingen undervisning i teknik - I har innovation uge onsdag, Torsdag og fredag

 

RESTServcice#3-Testing

 

uge 39 
27/sept-1/okt

Mere REST-Service
Cross Origin Reference

Mandag
  Tek-programmering
  Testing - POSTMAN

Onsdag
 Note om Cross Origin Reference

Slides: Cors

    [Let] Swaggers homepage: https://swagger.io/
   [Let] OpenAPI (swagger) with C# and Visual Studio: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/web-api-help-pages-using-swagger?view=aspnetcore-2.2
   [Let] How to use Swagger in Visual Studio .Net Core: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/getting-started-with-swashbuckle
    

   MS reference HttpClient : HttpClient
   MS guides to consume REST


 
Torsdag - Ingen undervisning i teknik (I har Programmering hele dagen)

RESTServcice#3-Testing

RESTServcice#4-Azure-CORS

RESTServcice#5-Consuming

Første obligatoriske opgave (opg 1-3) afleveres i wiseflow senest: d 27/9 kl 23.59

uge 40  
04-08/okt 

REST Test og Databaser

Mandag
-- Mohammed har undervisningen

Torsdag
 Databaser (2 semester database literatur + https://www.w3schools.com/sql/default.asp)
 
     

BRESTservice#6-database

uge  41 
11-15/okt

Applikation Layer

Applikation Layer + P2P

 

Onsdag
  Opsamling

Torsdag
  CN kap 2.5: pp.166-170      let 170-173 + kap 2.6 173-182

Begreber1 ( PDF | docx)

Opfrisknings-opgave: Simpel P2P Server opgave (par programmering)

uge 42 
18-22/okt
  Efterårsferie
Efterårsferie

Autumn holiday 
uge 43 
25-29/okt 

 

Transport layer

 

Mandag
  
CN kap 3.1-3.3: intro/udp pp. 211-224

Slides: TCP & UDP

Torsdag
 CN kap 3.5: TCP  pp. 257-265 + 268-281

 

Opfrisknings-opgave: Simpel P2P Server opgave (par programmering) forts.

UDP programmering #1

uge 44 
01-05/nov

Network layer

Obligatorisk aktivitet - prøveeksamen

 

Mandag
 CN kap 3.5: TCP  pp. 257-265 + 268-281
 CN kap 4.1: intro pp. 333-339
 
Onsdag
 CN kap 4.3 IP pp. 360-378

  Slides: IPTorsdag
 
Prøve-eksamen 9-14

 

UDP-Proxy

 

 

 

uge 45 
08-12/nov

 

Network layer + DNS

Intro Net-sikkerhed

 

Mandag
 Opsamling af prøveeksamen
 
 

Torsdag
 CN kap 1.6: Threats p.84-88
 CN kap 8.1-8.3 intro p. .637-664

Slides Sikkerhed og kryptografering,    

 

Begreber2 ( PDF | docs )


SSL-1: CertificateX509 tools
SSL-2: Create CertificateX509
SSL-3: Use CertificateX509 in SSL client + server
uge 46 
15-19/nov

Sikkerhed og sikre forbindelser (ssl)

Virtualisering

Mandag
      What is HTTPS?
     How to secure socket connections with TLS/SSL (XAML)

     MS reference x509 Certificate

 CN kap 8.5-8.7: email,ssl,vpn p.669-687

 Slides: Sikre forbindelser       Firewalls

Onsdag - ingen timer


Torsdag
    Note Docker-Virtualisering  

Begreber 3 ( PDF | docx )

Port-scanner

Alle opgaver om TCP, SSL, UDP, REST

uge 47 
22-26/nov

Tværfaglig projekt (SYM,PROG,TEK) - Obligatorisk aktivitet

Gruppe arbejde med eksamens rapport til SYM, (torsdag)

Projekt-oplæg
uge 48
29/nov-3/dec
Tværfaglig projekt (SYM,PROG,TEK) - Obligatorisk aktivitet Gruppe arbejde med eksamens rapport til SYM, (onsdag,torsdag)
Projekt-oplæg
uge 49 
06-10/dec
Tværfaglig projekt (SYM,PROG,TEK) - Obligatorisk aktivitet Gruppe arbejde med eksamens rapport til SYM, (mandag,torsdag)
Projekt-oplæg
uge 50
13-17/dec  

Obligatorisk aktivitet - prøveeksamen
Repetition

Mandag
 Gruppe arbejde med eksamens rapport til SYM

Onsdag
 Gruppe arbejde med eksamens rapport til SYM

Torsdag
 Prøve eksamen 9-14

 Gamle eksamens spørgsmål

uge 51-4
20/dec-28/jan
 Eksamensrækkefølge - kommer start december - se wiseflow    FORELØBIGE datoer eksamen 10-15 Januar    reeksamen 28 Januar