Zealand logo  => Peter Levinsky  => SWC  => Information 
INFORMATION
Software Construction
 
Opdateret :  2020-01-30


Underviser Peter Levinsky (pele) E-mail:          PELE _ATT_ zealand.dk  (erstat _ATT_ med @)
  Home-page:        http://pele-easj.dk/

Undervisning:

Undervisningen vil både være teoretisk og færdigheds orienteret dvs. normal undervisning i klasseværelset, samt praktiske opgaver på jeres computere og jeres grupper.
Du kommer til at arbejde alene eller i gruppe(r), hvor du hhv. I sammen vil forbedre jeres viden og især jeres færdigheder og kompetencer i forbindelse med software construction (programmering).

I Software Construction vil du arbejde med programmerings emner, database og teknik gennem ugen, hvortil der er specificeret litteratur og øvelses opgaver. Desuden vil du arbejde med det fælles projekt med Software Design om at udvikle et system i forbindelse med et eksamensprojekt.

Der er 16½ ugers undervisning, hvor du vil lære de basale teknikker til at programmere og lave tekniske programmering, herunder HTTP og REST.

I en undervisningsuge vil du typisk have 10 undervisnings timer i dette fag (Software Construction). Dette er ca halvdelen af studiet, hvilket betyder at du forventes at studere 8-10 timer hjemme hver uge ! bare i dette fag. (det tilsvarende gælder for Software design faget).

Der vil være en obligatorisk opgave i programmering som skal bestås for at kunne gå til eksamen
(der vil desuden være en obligatorisk opgave i database og normalisering hos Mohammedi Software Design)

 

Eksamen: 

Du kommer til, sammen med en gruppe, at arbejde med et eksamensprojekt. Det er altså obligatorisk at afleveret et projekt.

Alle berørte emner fra 1ste og 2et semester ligger til grund for eksamen.

Formelt må gruppen højst være på 5 studerende.

Eksamens omfang er 60 ECTS

Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Projektet præsenteres af projektgruppen i 10 min pr. studerende dog max. 30 min pr gruppe. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. votering. 

Ikke opfyldelse af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.