Zealand=>Peter Levinsky   => TEK =>Semester
MODULE PLAN
Opdateret : 2020-08-24

Foreløbig plan for 'Teknologi' Efterår 2020

Litteratur:

Software:

Arkitektur oversigt:     Tegning

Obligartoriske opgaver 3 semester (programmering og teknik):

  1. TCP opgave med brug af dll - september uge 40
  2. Prøve eksamen - oktober uge 44
  3. Tværgående projekt med alle tre fag - november-december
  4. Prøve eksamen - december uge 51

 

Eksamen | Eksamens rækkefølge (se wiseflow):
Pensum til teknikfaget http://pele-easj.dk/2020e-tek/plan/exam/eksamen-pensum-mm.pdf

 

SPØRGETIME Fredag 8-Januar: Programmering 11.30-13.00         og    Teknik 13.15-14.45
ugeNr
Dato
Emner Litteratur
Almindelig tekst: skal læses,     Kursiv : Læs let,      Kursiv-grøn : Ekstra læsning / opgave
Opgaver
Demo + Løsninger :
https://github.com/rf19da2c1-1c
uge 35
24-28/aug

Introduktion semesteret

Introduktion faget (5 lagsmodel)

Mit første Socket program net-progr

Concurrent TCP server

Mandag
CN  kap 1
    intro         p. 27-59
    isp           p. 59-62

Video vises i klassen:  short movie of network        

Slides: ch1-intro
Slides: ch1-History

Tirsdag 
CN  kap 1
    protocol  p. 75-83

Torsdag 
CN kap 2
   kap 2.7.2 p.192-198

TCP-programmering:
 Socket programming - Skim-tekst: CN kap 2.7 p.185-198

 Server site - TCPListener: system.net.sockets.tcplistener
  Client site - TCPClient: system.net.sockets.tcpclientNyttige værktøjer til semestret
(wireshark, postman, fiddler, sockettest)

Mit første Socket program

 

uge 36
31/aug-4/sept

Introduktion Applikation Layer + HTTP

 

Mandag
 Tek-Programmering

Concurrent server:
 Per Laursen Note om delegates p. 214-216
 MS reference delegates : delegates

 
 Per Laursen Note om Task p.244-249
  MS reference task: Task  

 


Tirsdag
  Tek-Programmering + lidt json/XML
  Json : https://www.json.org/

Torsdag
CN kap 2
   kap 2.2 p.126-136                    
   intro/http læs læt p. 111-125

Slides: HTTP

Concurrent TCP Server

More TCP programming

TCP med json

MiniChat server For funny
SimpleWebServer for the really fast and advanced

uge 37
7-11/sept

Introduktion REST

Brug andres REST-API

Mandag
 CN kap 2
   kap 2.2 p.126-136                    
   intro/http læs læt p. 111-125

Slides: HTTP

Tirsdag
     Peter Levinsky Note om REST  
       Mere TEK-Programmering

Torsdag

  Oswago Universitet Note om REST p. 1-17
  [let] Oswago Universitet Note om REST p. 18-40
 

 

RESTServcice#1-simple

URI design

uge 38
14-18/sept

Obligatorisk aktivitet - opgave

URI Design

Design egen REST-Service

Mandag
  Tek-programmering (queries, status codes)

Tirsdag
  Tek-programmering (opgave regning)

Torsdag
  Tek-programmering
  Note om Cross Origin Reference

Slides: Cors

   [Let] Swaggers homepage: https://swagger.io/
   [Let] OpenAPI (swagger) with C# and Visual Studio: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/web-api-help-pages-using-swagger?view=aspnetcore-2.2
   [Let] How to use Swagger in Visual Studio .Net Core: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/getting-started-with-swashbuckle

 

RESTServcice#2-advanced

 

RESTServcice#6-Cors

Obligatorisk aktivitet - Opgave -
samme som i programmering

uge 39 
21-25/sept

Mere REST-Service

Mandag
     Note om Cross Origin Reference
     Tek-programmering

Tirsdag
   Testing - POSTMAN

Torsdag
INGEN TEK-Undervisning
 

RESTServcice#3-HelpPages    

RESTServcice#4-Test+Azure

uge 40  
28/sep-02/okt 

Onsdag + Torsdag + Fredag INNOVATIONSDAGE 

Ingen teknik-undervisning

Mandag
  MS reference HttpClient : HttpClient
  MS guides to consume REST

Tirsdag
     Alt læsestof hidtil
     

RESTServcice#5-Consuming

Begreber1 ( PDF | docx)

Aflevere Obligatorisk aktivitet i wiseflow

uge  41 
05-09/okt

Cross Origin Reference

Opsamling HTTP + REST

Mandag
   Databaser (2 semester database literatur + https://www.w3schools.com/sql/default.asp)

Tirsdag
      Opsamling TCP-programmering, REST programmering

    

Torsdag
      færdiggøre alle REST opgaver


 

 

RESTservice#7-database

Extra opgave

 

uge 42 
12-16/okt
  Autumn holiday
Autumn holiday

Autumn holiday 
uge 43 
19-23/okt 

 

Applikation Layer

Applikation Layer + DNS + P2P

Transport layer

 

Mandag
     CN kap 2.5 (p.140-147)

Tirsdag
      fortsat  CN kap 2.4 (p.126-140)

Torsdag
     CN kap 2.4 (p.126-140)


 

Opfrisknings-opgave: Simpel P2P Server opgave

( løses i par :-) )

 

uge 44 
26-30/okt

Obligatorisk aktivitet - prøveeksamen

fortsat Transport layer

Tirsdag
     CN kap 3 -- Tramsport
    3.1-3.3 intro/udp p. 215-234 + (læs let 249-260)
    3.5 TCP  pp. 261-269 + 272midt-289 + 297-300

Slides: TCP & UDP
 

Onsdag
 Prøve-eksamen 9-14

Torsdag
Opsamling af prøveeksamen


      CN - kap 2
             2.7.1 UDP prog p.183-188.
             MS UDP ref    https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.sockets.udpclient?view=netcore-3.1


 

 

 

 

UDP programmering #1

uge 45 
02-06/nov

 

Network Layer

 

Mandag
     CN kap 3 -- Tramsport
    3.1-3.3 intro/udp p. 215-234 + (læs let 249-260)
    3.5 TCP  pp. 261-269 + 272midt-289 + 297-300

Tirsdag
    CN kap 4 -- Network
    4.1 intro p. 333-336 nederst      
    4.3 IP pp. 357-369

  Slides: IP

Torsdag
    CN kap 4 -- Network - fortsat
    4.1 intro p. 333-336 nederst                                         
    4.3 IP pp. 357-369

    CN Chapter 6 -- DataLink
       6.1 Data- LINK: p.467-472  

UDP-Proxy

Begreber2 ( PDF | docs )

uge 46 
09-13/nov

Basale Sikkerheds begreber

Sikkerhed og sikre forbindelser (ssl)

Mandag
   CN kap 1
      1.6 Threats p.83-87
   CN kap 8
      8.1-8.3 intro p. .621-649

Slides Sikkerhed og kryptografering

Tirsdag
  Certificater - programmering

Torsdag
     What is HTTPS?
     How to secure socket connections with TLS/SSL (XAML)

     MS reference x509 Certificate
     

 

CertificateX509 tools

Create CertificateX509

Use CertificateX509 in SSL client + server

 

uge 47 
16-20/nov

Virtualisering

Mandag
   CN kap 8
        8.5-8.7 email,ssl,vpn p.654-670
            What is HTTPS?

    Slides: Sikre forbindelser       Firewalls

Tirsdag
    Opsamling UDP, SSL +   Opsamling Azure

Torsdag
Note Docker-Virtualisering


Begreber 2 ( PDF | docx )

Alle opgaver om TCP, SSL, UDP, REST

Extra Virtualisring

uge 48
23-27/nov
Tværfaglig projekt (SYM,PROG,TEK) Gruppe arbejde med eksamens rapport til SYM, (mandag,tirsdag,torsdag)
obligatorisk element Prog & Tek samt præsentation (tirsdag+torsdag)
Projekt-oplæg
uge 49 
30/nov-04/dec
Tværfaglig projekt (SYM,PROG,TEK) Gruppe arbejde med eksamens rapport til SYM, (mandag,tirsdag,torsdag)
obligatorisk element Prog & Tek samt præsentation (tirsdag+torsdag)
 
uge 50
07-11/dec  
Tværfaglig projekt (SYM,PROG,TEK)  Gruppe arbejde med eksamens rapport til SYM, (mandag,tirsdag,torsdag)
obligatorisk element Prog & Tek samt præsentation (tirsdag+torsdag)

 

uge 51
14-18/dec 

Obligatorisk aktivitet - prøveeksamen

Repetition

Torsdag
 Prøve eksamen 9-14

Fredag
  opsamling 8-10, Demodag 12-14 (frokost?)

 Gamle eksamens spørgsmål

uge 52-4
21/dec-22/jan
 Eksamensrækkefølge - kommer start december - se wiseflow    datoer eksamen 12-15 Januar    reeksamen 28 Januar